06 54 34 89 74 info@verhoogbouw.nl

Leeuwarden

Emmakade 20

Aan de Emmakade te Leeuwarden staat op nummer 20 het fraaie, statige pand van onze opdrachtgever. Het pand uit ca. 190 0 is in neo-renaissance stijl en onze opdracht in 2017 was om het pand op bepaalde punten te renoveren. Deze renovatie werd, gaandeweg het project en in overleg met de opdrachtgever, breder en ingrijpender dan eerst gedacht.

Onverstandige bouwkundige ingrepen uit het verleden werden hersteld. Delen van het interieur en ook het van het casco werden aangepakt. Isolatie en installatietechniek werden verbeterd en up-to-date gemaakt. Aan de hand van de originele bouwtekeningen uit het gemeentearchief van Leeuwarden werden stucplafonds en lambriseringen gerestaureerd en ook oude kamer-en-suite situaties naar de originele staat teruggebracht. Ook werden natuurstenen schouwen weer op de juiste plaats teruggezet. Als kers op de taart werd de vleugel van onze opdrachtgever, een musicus, triomfantelijk met een hijskraan weer op de juiste plek gezet. De klus was geklaard en de Emmakade te Leeuwarden kon een bekend gezicht opnieuw verwelkomen.